Kuinka luetella kaikki tietokoneellasi tällä hetkellä käytössä olevat pikavalintanäppäimet? (Skriptit)

2019-02-04 12:44:10
Tärkein·Microsoft·Kuinka luetella kaikki tietokoneellasi tällä hetkellä käytössä olevat pikavalintanäppäimet? (Skriptit)

Jos et pysty määrittämään tiettyä pikanäppäinyhdistelmää pikakuvakkeelle, se on ehkä jo rekisteröity. Mutta mikä pikakuvake käyttää tällä hetkellä pikanäppäintä ja mistä kansion polusta? Voit selvittää sen suorittamalla tämän viestin liitteenä olevan komentosarjan.

Tämä skripti etsii rekursiivisesti pikakuvakkeita Työpöydällä ja Käynnistä-valikossa (käyttäjän ja koneen sijainnit), Pikakäynnistys, Tehtäväpalkki - käyttäjän kiinnitys ja kaikki niiden alikansiot, ja näyttää ponnahdusikkunassa luettelon pikanäppäimistä pikanäppäimillä. alla olevassa kuvassa.

Tällä komentosarjalla on rajoitus; Se ei voi saada .URL (Internet Shortcuts) -pikanäppäimiä, jotka voin toteuttaa tulevaisuudessa.

Joten tässä on keksimäni pikakomentosarjan sisältö pikanäppäimien luetteloimiseksi.

'Script Info: Obtains the List of Shortcuts With a Hotkey assigned 'Author: Ramesh Srinivasan, for The Winhelponline Blog 'Created on May 5 2016 'Modified on May 19 2016 'URL: https://www.winhelponline.com/blog Option Explicit Dim objFSO: Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim WshShell: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim arrFolders, objFolder, fldr, colfiles, colFolders Dim objFile, objSubFolder, oShellLink, strHotKey arrFolders = Array ( _ WshShell.SpecialFolders("AllUsersDesktop") _, WshShell.SpecialFolders("Desktop") _, WshShell.SpecialFolders("AllUsersStartMenu") _, WshShell.SpecialFolders("StartMenu") _, WshShell.SpecialFolders("AppData") & _ "\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch" _ ) For Each fldr In arrFolders If objFSO.FolderExists (fldr) Then Call GetHotKeys (fldr) Next Sub GetHotKeys (strFolder) Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder) Set colFiles = objFolder.Files For Each objFile In colFiles If LCase(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name)) = "lnk" Then Set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(objFile.Path) If Trim(oShellLink.Hotkey) "" Then strHotKey = strHotKey & "[" & Trim(oShellLink.Hotkey) & _ "]" & vbCrLf & objFile.Path & vbCrLf & vbCrLf End If End If Next Set colFolders = objFolder.SubFolders For Each objSubFolder In colFolders GetHotKeys(objSubFolder) Next End Sub WshShell.PopUp strHotKey,, "Hotkeys Curently in Use by Shortcuts", 65 Set WshShell = Nothing Set objFSO = Nothing 

Lataa ListHotKeys.vbs (zip)

Aiheeseen liittyvät kolmannen osapuolen apuohjelmat

RJL-ohjelmiston pikavalintanäppäin

HotKeysList, kirjoittanut Nirsoft

Toimituksen Valinta